Lektor
Haridus / tunnistus Tööalane taust
Ain Allik
EPMÜ  MSc tehnika+ täienduskoolitused täiskasvanute koolituse ja logistika valdkondades. Mootorsõidukijuhi õpetaja kutse 6. tase. Mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistus nr ÕT00494.,  B-, C-, T- kategooriad  Autra Koolitus OÜ juhataja, Autra Koolitus mootorsõidukijuhi õpetaja


 
Einar Mikson EPMÜ DSc(Eng), tehnika doktor. Mootorsõidukijuhi õpetaja kutse 6. tase. Mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistus nr ÕT004946, A- B-, C-,CE- ,D-,T- kategooriad  Autra Koolitus OÜ mootorsõidukijuhi õpetaja
     
Marko  Aigro EPMÜ  MSc tehnika+ täiendkoolitused ekskavaatoritehastes Masinateenus OÜ juhataja
     
Ardu Ernits EPMÜ  MSc tehnika+ täiendkoolitused ekskavaatoritehastes Servant OÜ juhataja
     
 
Margus Mahoni
 
EPMÜ MSc tehnika + täiendkoolitused ekskavaatoritehastes
 Maamasin OÜ juhataja
     
 Tõnu Lukman EPMÜ liiklusspetsialist
     
 Martin Paimre TTÜ energoenergeetika Kaitsevööndi järelvalve
     
Toomas Timmusk EPMÜ MSc  veemajandus EMÜ lektor
     
Ene Ilves EPMÜ MSC geodeesia EMÜ lektor
     
Esta Tobreluts TEMT  teedeehitus FIE Esta Tobreluts
     
 Eva Lassen Mootorsõidukijuhi õpetaja kutse 6. tase. Mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistus nr ÕT004943, B-kategooria, Esmaabi  Vasara Autokool
     
 Jaan Luik  EPMÜ tehnika MSc + täiendkoolitused ekskavaatoritehastes  Masinateenus OÜ töökoja juhataja
     
 Vahur Kurvits EPMÜ metsamajandus  EMÜ lektor