TEATED 2019.a.
Koolituskoht: «TARTU»

 • Täiendkoolitus C, CE-veoautolt - T-kategooriale
  koos ekskavaatori juhtide kursusega +
  koos rataslaadurijuhi täiendkoolitusega
  « algab 18.november, Vasara 50, 3.korrus,
  (66 tundi)

 • T-kategooria korduseksami ettevalmistus
  « algab 09.detsember, Vasara 50, 3.korrus,

 • Ekskavaatori juhtide kursused +
  « algab 09.detsember, Välja 3, Soinaste küla
  Masinateenus OÜ, (Rehe Hotelli ees)
  (50 tundi)

 • Ekskavaatori juhtide kursused
  koos rataslaadurijuhi täiendkoolitusega
  « algab 09.detsember, Välja 3, Soinaste küla
  Masinateenus OÜ, (Rehe Hotelli ees)
  (60 tundi)

 

Koolituskoht: «SAKU»

 • Täiendkoolitus C1, C, CE-kategoorialt T- kategooriale
  « algab november, Üksnurme tee 8
  «õpe toimub eesti ja ka vene keeles

 

1. T- kategooria koolitus:

Koolitaja: Ain Allik

- teooriaõpe (50 tundi, tunni pikkus 45 min) - sõiduõpe (10 tundi, tunni pikkus 45 min)
- Liiklusreeglid ja käitumine liikluses
- Masina ehitus
- Masina korrashoid, töökaitse ja ohutustehnika
- Liiklusohutus
- Liikluspsühholoogia
- Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad
- Masina käsitsemine
- Sõit liikluses
- Sõit erioludes

*KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 625 EUR
-
õppematerjal 25 EUR
Eksamieelne harjutussõit 1 h - 59 EUR
Traktori kasutamine ARK-eksamil 59 EUR
 
 

2. T- kategooria täiendkoolitus, kellel on B-kat. juhiload
-
(teooriaõpe 25 tundi + sõiduõpe 5 tundi ( 6 tundi), vajadusel lisasõidutunnid 49 EUR)

*KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 380 EUR
-
õppematerjal 25 EUR
Eksamieelne harjutussõit 1 h - 59 EUR
Traktori kasutamine ARK-eksamil 59 EUR
 
 

3. Täiendkoolitus C, CE-kategoorialt T- kategooriale sõiduõpe 6 tundi (vajadusel lisasõidutunnid 1 h- 49 EUR)
T-kategooria juhilubade taastamine (vajadusel õppematerjalid 25 EUR)

*KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 294 EUR Eksamieelne harjutussõit 1 h - 59 EUR
Traktori kasutamine ARK-eksamil 59 EUR
 
 
4. T- kategooria korduseksami ettevalmistus sõiduõpe 3 tundi (vajadusel lisasõidutunnid 1 h- 49 EUR)
*KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 147 EUR Eksamieelne harjutussõit 1 h - 59 EUR
Traktori kasutamine ARK-eksamil 59 EUR
 

5. Ekskavaatorijuhtide koolitus (50 tundi)

Koolitajad: Marko Aigro, Ardu Ernits

- Mini-, laadur-, ratas-, roomikekskavaatori ehitus, kasutamine ja praktika objektil
- Ekskavaatori korrashoid, töökaitse ja ohutustehnika
- Kaevetööde ohutus
- Kaevetööde ohutus elektrivõrkude piirkonnas
- Geodeesia ja pinnased
- Esmaabi
- Seadusandlus kaevetöödel
*KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 530 EUR
 

koos rataslaadurijuhi täiendkoolitusega (10 tundi)

- Rataslaaduri ehitus, korrashoid, töökaitse ja ohutustehnika
- Rataslaaduritööde ohutus
- Rataslaaduri kasutamine ja praktika objektil
*KOOS KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 690 EUR
 
6. Buldooserijuhtide täiendkoolitus (30 tundi)

Koolitaja: Ardu Ernits

- Buldooseri ehitus, korrashoid, töökaitse ja ohutustehnika
- Buldooseritööde ohutus
- Buldooseri kasutamine ja praktika objektil
*KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 400 EUR
 
7. Esmaabi koolitus (16 tundi)

Koolitaja: Eva Lassen

*KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 36 EUR
 

Koolituskursuse lõpetajad saavad tunnistuse.

 

Ratastraktori- ja liikurmasinajuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise eeskiri ja riiklik õppekava: ava Riigi Teataja määrus

 

INFO: Autra Koolitus OÜ, tel.5230167, E-post: info@autrakoolitus.ee