Hinnakiri kehtib alates 01.01.2024.

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu. Kui õpilane on varem läbinud mingi osa koolitusest, peab ta esitama vastava tõendi ja ei pea sama osa uuesti läbima ning saab selles ulatuses meie hinnakirja kohaselt soodustust (näiteks kui on läbitud nõuetekohane esmaabi koolitus, lahutatakse paketihinnast 30 eurot, kui alustati õppimist hiljemalt 01.02.2020 ja 40 eurot kui peale seda).

Kõikide koolituste lõpus on kohustuslik sooritada teooriaeksam, teooriaeksamit võib proovida piiramatu arv kordi tasuta. Kooli sõidueksam on jooksva arvestusena sõidutundide sees ja eraldi maksma selle eest ei pea. Riiklike eksamite sooritamiseks vajalikud riigilõivud peab õpilane maksma ise.

Kui Te ei leidnud hinnakirjast endale sobivat varianti saab alati jõuda kokkuleppele.

Peale minimaalse esmase sissemakse tegemist võib koolituse eest maksta nii paljude osamaksetena kui endale sobib.


Koolituskursuse lõpetajad saavad tunnistuse.

Info tel. 523 0167 või 521 3938
e-post autrakoolitus@gmail.com
Kursuste maksumus

  • T-kat. korduseksami ettevalmistus
Õppe kogumaht:6 akadeemilist tundi
Auditoorse ja praktilise töö maht:6 akadeemilist tundi
Maksumus käibemaksuga: 600.00 EUR

  • T-kat. (C1,C-lt T-le)+ekskavaatoriju­hi kursus koos rataslaadurijuhi ja buldooseri täiendkoolitusega
Õppe kogumaht:76 akadeemilist tundi
Auditoorse ja praktilise töö maht:76 akadeemilist tundi
Maksumus käibemaksuga:1860.00 EUR

  • T-kat. (C1,C-lt T-le)
Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi
Auditoorse ja praktilise töö maht: 6 akadeemilist tundi
Maksumus käibemaksuga: 600.00 EUR

Vajadusel lisasõidutund  100.00 EUR.
TRAM eksam koos soojendussõiduga 200.00 EUR

  • T-kat. (B-lt T-le)
Õppe kogumaht: 25 akadeemilist tundi + õppesõit 5 tundi
Auditoorse ja praktilise töö maht: 30 akadeemilist tundi
eksamieelne harjutussõit 1 tund -
traktori kasutamine TRAM-eksamil 1 tund)

/>Maksumus käibemaksuga: 955.00 EUR

Õppekirjandus 85.00 EUR.
TRAM eksam koos soojendussõiduga 200.00 EUR
1 lisasõidutund 100.00 EUR

  • T-kat.(B-lt T-le)+ekskavaatoriju­hi kursus koos rataslaadurijuhi täiendkoolitusega
Õppe kogumaht:92 akadeemilist tundi
Auditoorse ja praktilise töö maht:92 akadeemilist tundi
Maksumus käibemaksuga:1935.00 EUR


Õppekirjandus 85.00 EUR.
TRAM eksam koos soojendussõiduga 200.00 EUR
1 lisasõidutund 100.00 EUR

  • Ekskavaatorijuhi kurs­us koos rataslaadurijuhi täie­ndkoolitusega
Õppe kogumaht:60 akadeemilist tundi
Auditoorse ja praktilise töö maht:60 akadeemilist tundi
Maksumus käibemaksuga:980.00 EUR

  • Ekskavaatorijuhi kurs­us koos rataslaadurijuhi ja buldooserijuhi täie­nd-koolitusega
Õppe kogumaht:70 akadeemilist tundi
Auditoorse ja praktilise töö maht:70 akadeemilist tundi
Maksumus käibemaksuga: 1260.00 EUR

  • Buldooserijuhi kursus
Õppe kogumaht:30 akadeemilist tundi
Auditoorse ja praktilise töö maht:30 akadeemilist tundi
Maksumus käibemaksuga: 480.00 EUR
  • Ekskavaatorijuhi kursus
Õppe kogumaht:50 akadeemilist tundi
Auditoorse ja praktilise töö maht:50 akadeemilist tundi
Maksumus käibemaksuga: 850.00 EUR

  • T-kat. õppesõidu lisatunnid vene keeles
Toimumise aeg 25.03.2024 - 18.04.2024

Maksumus käibemaksuga: 500.00 EUR