Õppemaks ja õppekorraldus

Koolis jätkamine

Kui koolitus jääb pooleli, saab koolitust jätkata samast kohast, kus koolitus katkes ja selle eest lisatasu autokool ei küsi.

Kui õpilane soovib koolituse katkestada, annab autokool õpilasele soovi korral õiendi, kus on kirjas läbitud ja läbimata koolituse osad, mis annab õpilasele võimaluse soovi korral jätkata õpinguid mõnes teises autokoolis. Õiendi väljastamise eest autokool tasu ei küsi, kuid autokoolil on õigus õiendit mitte väljastada, kui õpilasel on vastava koolituse mahu eest tasumata.

Juhul kui koolituse katkestamise hetkel on õpilasel makstud suurem proportsioon koolitusmaksust kui on läbitud koolitust, siis teeb autokool vastavas summas tagasimakse õpilasele kuu jooksul. Läbitud koolituse mahu hulka sellisel juhul arvestatakse ka kokku lepitud (sõidutundide puhul) või loenguplaani põhised (teooriatundide puhul) õpilase poolt puudutud tunnid (seega kui õpilane ei ole käinud kursuse alguses määratud teoorialoengutes kohal, siis teoorialoengute eest raha ei tagastata).

Samuti ei kuulu üldiselt tagastamisele esmase sissemakse raha, välja arvatud juhul, kui õpilasest sõltumatutel asjaoludel ei saanud õpilane üldse koolitusel osaleda.

Küsi lisa!

Sulge vorm!
Teie ettevõte:
Teie nimi:
Kontaktandmed:
Küsimused ja kommentaarid: