KoolituskursusedT- kategooria

  T- kategooria koolitus

Teooriaõpe (50 tundi, tunni pikkus 45 min) Sõiduõpe (10 tundi, tunni pikkus 45 min)
- Liiklusreeglid ja käitumine liikluses
- Masina ehitus
- Masina korrashoid, töökaitse ja ohutustehnika
- Liiklusohutus
- Liikluspsühholoogia
- Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad
- Masina käsitsemine
- Sõit liikluses
- Sõit erioludes


Koolitaja: Ain Allik  
   
 *KURSUSE MAKSUMUS 650 EUR
- õppematerjal 25 EUR
 
   
Eksamieelne harjutussõit 1 h - 69 EUR
Traktori kasutamine ARK-eksamil 69 EUR


T-täiendkoolitus B-kat.

T- kategooria täiendkoolitus, kellel on B-kat. juhiload

 (teooriaõpe 25 tundi + sõiduõpe 5 tundi ( 6 tundi), vajadusel lisasõidutunnid 59 EUR)

*KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 410 EUR
- õppematerjal 25 EUR

Eksamieelne harjutussõit 1 h - 69 EUR
Traktori kasutamine ARK-eksamil 69 EUR

Koolitaja: Ain Allik


T-täiendkoolitus C, CE

Täiendkoolitus C, CE-kategoorialt T- kategooriale

sõiduõpe 6 tundi (vajadusel lisasõidutunnid 1 h- 59 EUR)
T-kategooria juhilubade taastamine (vajadusel õppematerjalid 25 EUR)

*KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 354 EUR
Eksamieelne harjutussõit 1 h - 69 EUR
Traktori kasutamine ARK-eksamil 69 EUR

Koolitaja: Ain Allik


T-korduseksam

T- kategooria korduseksami ettevalmistus

sõiduõpe 3 tundi (vajadusel lisasõidutunnid 1 h- 59 EUR)
*KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 177 EUR

Eksamieelne harjutussõit 1 h - 69 EUR
Traktori kasutamine ARK-eksamil 69 EUR


Koolitaja
: Ain Allik


Ekskavaatorijuhi

 Ekskavaatorijuhtide koolitus (50 tundi)

- Mini-, laadur-, ratas-, roomikekskavaatori ehitus, kasutamine ja praktika objektil
- Ekskavaatori korrashoid, töökaitse ja ohutustehnika
- Kaevetööde ohutus
- Kaevetööde ohutus elektrivõrkude piirkonnas
- Geodeesia ja pinnased
- Esmaabi
- Seadusandlus kaevetöödel

*KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 530 EUR

Koolitajad: Marko Aigro, Ardu Ernits


Rataslaadurijuhi

Ekskavaatorijuhtide koolitus koos rataslaadurijuhi täiendkoolitusega

- Mini-, laadur-, ratas-, roomikekskavaatori ehitus, kasutamine ja praktika objektil
- Ekskavaatori korrashoid, töökaitse ja ohutustehnika
- Kaevetööde ohutus
- Kaevetööde ohutus elektrivõrkude piirkonnas
- Geodeesia ja pinnased
- Esmaabi
- Seadusandlus kaevetöödel

(10 tundi)
- Rataslaaduri ehitus, korrashoid, töökaitse ja ohutustehnika
- Rataslaaduritööde ohutus
- Rataslaaduri kasutamine ja praktika objektil

*KOOS KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 690 EUR

Koolitajad: Marko Aigro, Ardu ErnitsBuldooserijuhti

Buldooserijuhtide täiendkoolitus (30 tundi)

- Buldooseri ehitus, korrashoid, töökaitse ja ohutustehnika
- Buldooseritööde ohutus
- Buldooseri kasutamine ja praktika objektil

*KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 400 EUR

Koolitaja:
Ardu Ernits


Esmaabi

Esmaabi koolitus (16 tundi)


*KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 40 EUR

Koolitaja
: Eva Lassen